Warto wierzyć w miłość, bo gdzieś jest ktoś, kto też w nią wierzy

Temat: Na technike ;]
Ergonomia

Ergonomia - nauka o pracy czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.

Twórcą pojęcia "ergonomia" (z gr. ergon - praca, nomos - zasada, prawo) jest Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ergonomię jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności.

Przedmiotem badań jest układ człowiek - maszyna - warunki materialnego otoczenia pracy - warunki pracy na stanowisku roboczym. Celem głównym jest polepszanie warunków pracy człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację obejmującą specyfikę stanowiska.

Wyróżnia się ergonomię koncepcyjną (wprowadzanie zasad ergonomii podczas opracowania koncepcji oraz projektowania) i ergonomię korekcyjną (korektę warunków pracy na drodze modernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy (maszyn, urządzeń).

Ciąg roboczy to:

-Kuchenne sprzęty tworzące pewien ciąg, w którym urządzenia ustawione w odpowiedniej kolejności są


Jak w temacie ;]
Źródło: 20stka.wxv.pl/viewtopic.php?t=12Temat: GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE
PROGRAM RAMOWY

Pokazy i doradztwo „na żywo” właściwego stosowania materiałów budowlanych w wykonaniu renomowanych producentów
RHEINZINK, BAUDER, MARMA, POLONICA, HORMANN, KLAFS, D.K.M. IMPRESJA. SCHIEDEL, TARNAVA - POLSKA, hala 05

Bezpłatne porady architekta i inspektora nadzoru budowlanego w zakresie:
- procedur uzyskania pozwolenia na budowę
- budowlanego doradztwa technicznego
- aranżacji wnętrz i ogrodów

UWAGA: zmiana przepisów prawa pracy w tym dotyczących maszyn i urządzeń
Porady inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie:

 wymogów bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 kwalifikacji i przygotowania pracowników
 szkolenia pracowników w zakresie bhp
 innych zagadnień prawa pracy

PIKNIK BUDOWLANY organizowany przez firmę LINDAB
teren zewnętrzny obok hali 05


Odwiedź targi AQUABUD, hala 04

- wybierz sobie domową saunę lub jacuzzi
- obejrzyj ewolucje kajakarskie
- zdobądź autograf Alicji Pęczak

23-25 kwietnia 2004 r.
80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Wstęp dla publiczności: 23-24.04.2004 - w godz. 10.00-18.00

25.04.2004 w godz. 10.00-16.00

WSTĘP BEZPŁATNY
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=735


Temat: Historia SP47
Ale zaczyna być nie na temat. Przytoczony tu przez autora pierwszego postu kawałek materiału wspomina że powrót do koncepcji SP47 był powstrzymany przez władzę, podczas gdy powstrzymał go kryzys i elektryfikacja naczelnych magistral PKP. W drugiej połowie lat 80ych HCP próbowało wrócić do produkcji spalinowozów, ale przestały być już potrzebne w takiej formie. W efekcie do-produkowano dwie sztuki 303D (SU46-053 i SU46-054) i nie było mowy o żadnym wracaniu do SP47 (zwłaszcza że w latach 80ych zrobiło się mega krucho z dostępnością kupy indywidualnego śmiecia które te maszyny wymagały -> np importowane zestawy monoblokowych kół).

Natomiast co do blokowania przez ZSRR rozwoju, to nie jest takie oczywiste wcale. Fabryki Skoda czy ĆKD będąc w tym samym bloku wschodnim pod wpływem tych samych sowietów natłukły chmarę lokomotyw różnego typu z czego wielka ilość także na eksport (Jugosławia, ZSSR, Irak, Iran, Kuwejt, Wietnam, Polska itp). Nikt im nie blokował budowy maszyn, mimo że produkowali ciężkie liniowe spalinowozy typu T478 (okularniki i bardotki) o mocy łącznej i parametrach przewyższających "Gagarina". (są lżejsze prawie 30ton mają o 100KM większą moc, zbliżoną trakcyjną, są ekonomiczniejsze, przyjaźniejsze torom i ogółem lepsze ale nikt nie zablokował produkcji ponad 1200 maszyn tych 4 serii dla ĆSD i na eksport). To samo ma się do sławnej rumuńskiej 060Da, której powstało 1200 sztuk dla samego CFR, ponad 420 na eksport do PKP i około 600 na eksport do Bułgarii, co daje niebagatelną sumę ponad 2200 ciężkich liniowych lokomotyw zbliżonych parametrami do masowo produkowanej w Lugańsku M62 a w sensie ergonomii i ekonomii troche nawet lepszej. I tego też ZSSR nie zablkowoało. Więc to nie do końca jest tak.

Kierując się wiedzą zawartą w obiektywnych opracowaniach historycznych idzie natrafić na tak zwany "Przydział pracy" który obowiązywał za żelazną kurtyną. W jego myśl poszczególne kraje miały pewne przydziały do wykonania i nam się po prostu nie trafiły lokomotywy. Mieliśmy za to węglowy monopol, który po 1989r skutecznie sie rozleciał ;]
Źródło: trainz.pl/_forum/viewtopic.php?t=1371


Temat: dodatek za szkodliwe
kodeks pracy !!!!!!!!

Rozdział Ia

Wynagrodzenie za pracę

Art. 78. [Kryteria, stawki wynagrodzenia] § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

§ 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewidzianym w art. 771-773, wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.
recenzja prawnika!!!!!!!!
Dodatki za warunki pracy przyznawane są - jak wskazuje ich nazwa - za wykonywanie pracy w określonych warunkach. Należą do nich dodatki za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia. Ich wysokość uzależniona jest od stopnia szkodliwości pracy.

i znowu kodeks pracy!!!!!!
Rozdział IV

Maszyny i inne urządzenia techniczne

Art. 215. [Konstruowanie i budowa maszyn] § 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby:

1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

2) uwzględniały zasady ergonomii.

§ 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urządzeń technicznych ponoszą odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 1, określoną w odrębnych przepisach.

Art. 216. [Zabezpieczenia maszyn] § 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215 § 1, wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia.

§ 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.


wystarczy poszukać i coś się znajdzie
a nie poprostu "nie ma!!!!" chyba raczej się nie chce!!! ot związek zawodowy'ch sciemniaczy
Źródło: nastacji.easyisp.pl/viewtopic.php?t=210


Temat: Wykłady z ergonomii
Wykład nr II

Ergonomia ma charakter interdyscyplinarny.
Organizacje pracy rozumiemy jako zespół zasad i działań mających na celu zespolenie siły roboczej, środków pracy i przedmiotów pracy w procesie pracy, a także ukształtowanie stosunków wewnętrznych między jego uczestnikami.
Organizacje produkcji:
1. Zagadnienia organizacji struktur produkcyjnych,
2. Organizację, przygotowanie obsługi i kontroli przebiegu oraz sterowanie jakością produkcji,
3. Aspekt organizatorski problematyki czynnika ludzkiego w procesach produkcyjnych,
4. Organizacja, sterowanie i zarządzanie systemami i procesami produkcyjnymi,
5. Badanie metod pracy a także organizacja stanowisk roboczych,
6. Organizacja sterowania ekonomicznego procesami produkcyjnymi,
7. Analiza i projektowanie systemów oraz procesów produkcyjnych,

Ergonomia warunków pracy:
1. Doskonalenie warunków środowiska naturalnego,
2. Miary i standardy wysiłku fizycznego oraz psychicznego,
3. Antropometria inżynieryjna,
4. Ergonomia procesów informacyjno, decyzyjnych i procesów sterowania,
5. Badanie metod pracy i organizacja stanowisk roboczych,
6. Problem kosztu ekonomicznego i biologicznego ergonomii,
7. Analiza i projektowanie systemów ergonomicznych,

Ochrona oraz bezpieczeństwo i higiena pracy nakazuje ścisłą współzależność z ergonomią.
Ergonomia w każdym razie zapobiega zagrożeniom, we wczesnej fazie eliminuje uciążliwość pracy, stwarza optymalne warunki pracy, redukuje liczbę wypadków oraz chorób zawodowych.
Analizując związki zachodzące między ergonomią a psychologią pracy stwierdzamy, że występuje zbieżność celów badawczych, jakie stawia psychologia pracy i ergonomia. Szczególnie odnosi się do zagadnień z przystosowania człowieka do pracy i odwrotnie.
Psychologia pracy w interdyscyplinarnych badaniach ergonomicznych spełnia główną rolę, ponieważ podstawowym obciążeniom w obsłudze współczesnych maszyn i urządzeń towarzyszy znaczne obciążenie psychiczne. Całość zagadnień ergonomicznych w zasadzie można rozdzielić pomiędzy 4 grupy nauk:
1. Nauki społeczne
- psychologia pracy,
- antropologia,
- prawo pracy,
- estetyka,
2. Nauki medyczne
- fizjologia pracy,
- higiena pracy,
- nauka o chorobach zawodowych,
- toksykologia przemysłowa,
3. Nauki techniczne
- budownictwo przemysłowe,
- budowa maszyn,
- budowa instalacji,
- funkcjonowanie mechanizmów technologii,
- materiałoznawstwo,
- automatyka
4. Nauki organizacyjno-ekonomiczne
- teoria organizacji,
- prakseologia,
- teoria wypadkowości,
- ekonomika pracy,
- organizacja produkcji,
- teoria informacji,
- cybernetyka.

[ Dodano: Sro 18 Kwi, 2007 08:59 ]
Źródło: edulas.net/student_edulas_net/viewtopic.php?t=103
Szablon by Sliffka (© Warto wierzyć w miłość, bo gdzieś jest ktoś, kto też w nią wierzy)